Arge Mühendisi Freelancer olarak hangi işleri yapabilir? (25 proje fikri)

Arge Mühendisi Freelancer olarak hangi işleri yapabilir? (25 proje fikri)

Ar-Ge mühendisi pozisyonu çok yönlü, uyarlanabilir bir roldür. Her şey henüz var olmayan sorunlara çözüm bulmakla ilgilidir. Bu, yeni ürünler geliştirmekten mevcut ürünleri iyileştirmeye kadar her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelir.

Upwork'te serbest çalışan olarak çalışırken, Ar-Ge mühendisleri aşağıdaki türden projelerde yardımcı olabilirler:

 1. Mevcut ürünleri iyileştirmek veya yenilerini oluşturmak için araştırma ve geliştirme yapmak.
 2. Prototipler ve test vakaları geliştirmek.
 3. Yeni teknolojilerin uygulanması için planlar geliştirmek.
 4. Bir kuruluşun iş akışı için yeni bir model oluşturma
 5. Yeni bir ürün tasarlamak ve uygulamak. Bu, pazarın hali hazırda neler sunduğunu araştırmayı, pazardaki boşlukları ve bu boşluklara yönelik potansiyel çözümleri belirlemeyi, prototipler oluşturmayı ve bunları test etmeyi ve ürünün fiyat noktası, özellikler ve diğer faktörler açısından nasıl konumlandırılması gerektiğini belirlemeyi içerebilir.
 6. Mevcut bir ürün için yeni özellikler geliştirmek. Bu, müşteriler tarafından en çok hangi yeni işlevselliğin istendiğini belirlemeyi, mevcut işlevsellikle ilgili sorunlu noktaları ve bu sorunlu noktalara yönelik potansiyel çözümleri belirlemek için kullanıcı görüşmeleri yapmayı, bu sorunlu noktaları ele alan yeni özelliklerin prototiplerini geliştirmeyi ve bunları kullanıcılarla test etmeyi, ardından kullanıcı ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayana kadar kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak prototipleri iyileştirmeyi içerebilir.
 7. Müşteri tercihlerini veya davranış kalıplarını daha iyi anlamak için veri setleriyle çalışmak, böylece ürünlerin buna göre geliştirilebilmesi veya iyileştirilebilmesi.
 8. Maliyetleri düşüren ve kaliteyi yükselten yeni bir üretim süreci oluşturun
 9. Mevcut ürünleri daha sürdürülebilir hale getirmenin bir yolunu bulmak
 10. Yeni teknolojilerin ve süreçlerin fizibilitesini test etmek.
 11. Yeni ürün lansmanları için proje planları ve programları oluşturmak
 12. Bir şirketin operasyonları için iş süreçlerinin geliştirilmesine yardımcı olun. Bu, iş akışı diyagramları oluşturmayı ve çalışanların süreci kullanırken takip etmeleri için eğitim materyalleri geliştirmeyi içerebilir.
 13. Tekstil endüstrisinde bir üretim sürecinin otomatikleştirilmesi
 14. Bir makine öğrenimi görevi için algoritma geliştirme
 15. Bir hastane için yeni bir BT sisteminin uygulanması
 16. Toprak kimyası ile ilgili verileri izlemek ve analiz etmek için bir uygulama geliştirilmesi
 17. İşin bir kısmını otomatikleştiren bir uygulama geliştirin
 18. Yazılım prototipleri geliştirme
 19. Kullanım kılavuzları veya eğitim materyalleri gibi teknik dokümantasyonun oluşturulması
 20. Mevcut bir uygulama için otomatik bir test çerçevesi oluşturun.
 21. Otonom araçların A noktasından B noktasına en verimli rotayı hesaplaması için yeni bir algoritma geliştirmek.
 22. Yeni bir ürün veya web sitesi geliştirmeye yardımcı olun.  Bu, tel kafesler ve prototipler oluşturmayı, yeni ürünü test etmeyi ve kullanıcı araştırması yapmayı içerebilir.
 23. Mevcut bir ürünün optimize edilmesine yardımcı olun.  Bu, kodun yeniden yazılmasını, hataların düzeltilmesini ve performansın iyileştirilmesini içerebilir.
 24. Uzmanlık alanıyla ilgili bir konuda rapor yazması
 25. Belirli bir görev için yeni bir algoritma tasarlamak ve uygulamak

Topluluğa katıl

Freelancer olarak gelişmiş ülkelerde bizimle aynı işi yapanlarla aynı gelire sahip olmanın yollarını birlikte keşfediyoruz. Bu yolda bize katılmak istersen aşağıdaki butonu kullanabilirsin.