E-Ticaret Raporlama Uzmanı Freelancer olarak hangi işleri yapabilir? (13 proje fikri)

E-Ticaret Raporlama Uzmanı Freelancer olarak hangi işleri yapabilir? (13 proje fikri)

E-ticaret Raporlama Uzmanları genellikle şirketler tarafından veri derlemek ve bulgularına dayanarak önerilerde bulunmak için işe alınır.

İşte bu pozisyonda çalışan kişilerin Upwork platformunda serbest çalışan olarak yapmaları istenebilecek bazı proje örnekleri:

 1. İş metriklerini ve KPI'ları yatırımcılara raporlamak için bir süreç geliştirin. Bu, bir raporlama panosu geliştirmeyi ve satışlar, pazarlama harcamaları, müşteri tutma oranı vb. gibi şeyleri kapsayan raporlar oluşturmayı içerir.
 2. Birden fazla kaynaktan (ör. Shopify, Quickbooks) gelen finansal raporları, farklı veri setleri arasında hesaplamalar yapmak ve gerektiğinde ek verileri (ör. envanter seviyeleri) çekmek de dahil olmak üzere tek bir raporda uzlaştırın.
 3. Rakiplerin neleri iyi yaptıklarını ve nerede yetersiz kaldıklarını belirlemek için bir pazar analizi yapın, ardından müşterinizin işletmesinin bu alanlarda nasıl gelişebileceğine dair bir plan oluşturun.
 4. Bir e-ticaret şirketinin geçmiş satışlarını ve gelirini analiz eden, zaman içindeki eğilimleri ve gelecekteki büyüme için önerileri içeren bir rapor oluşturmak
 5. Ne kadar gelir elde ettikleri ve bu geliri elde etmek için ne kadar zaman harcandığı da dahil olmak üzere pazarlama kampanyalarının etkinliğini inceleyen raporlar oluşturmak
 6. Satış performansını ve müşteri etkileşimini izlemek için özel gösterge tabloları veya analiz araçları oluşturma
 7. Trendleri belirlemek ve iyileştirme için önerilerde bulunmak da dahil olmak üzere zaman içindeki satış performansı hakkında bir rapor oluşturmak.
 8. Bir e-ticaret raporlama sisteminin güncellenmesi ve sürdürülmesi
 9. Bir e-ticaret şirketiyle birlikte çalışarak, geçen yıl boyunca her ay reklama ne kadar para harcadıklarını gösteren bir rapor hazırlamak; bu sayede yeterli reklam yapıp yapmadıklarını veya zaman içinde satış rakamlarını artırmak için daha fazla reklama ihtiyaç duyup duymadıklarını görebilmelerini sağlamak.
 10. Satışlarını, gelirlerini ve giderlerini daha kolay takip edebilmeleri için dahili raporlama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmak üzere bir e-ticaret şirketiyle çalışmak.
 11. Bir e-ticaret şirketiyle birlikte çalışarak sektörlerindeki rakipler hakkında pazar araştırması yapmak, ardından bu bilgileri kendi ürün tekliflerini veya pazarlama stratejilerini geliştirmek için kullanmalarına yardımcı olmak.
 12. Finansal tabloların hazırlanması ve analizi
 13. Pazarlama kampanyalarının performans analizlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

Topluluğa katıl

Freelancer olarak gelişmiş ülkelerde bizimle aynı işi yapanlarla aynı gelire sahip olmanın yollarını birlikte keşfediyoruz. Bu yolda bize katılmak istersen aşağıdaki butonu kullanabilirsin.