Çevre Mühendisi Freelancer olarak hangi işleri yapabilir? (25 proje fikri)

Çevre Mühendisi Freelancer olarak hangi işleri yapabilir? (25 proje fikri)

Çevre mühendisleri, çevresel sorunlara çözümler tasarlamak ve uygulamak için çok çeşitli müşterilerle birlikte çalışır.

İşte serbest çalışan olarak üstlenebileceğiniz bazı çevre mühendisliği projeleri örnekleri:

 1. Konut ve ticari binalar için atık bertaraf sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması
 2. Kirliliğin önlenmesi ve kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi için planların oluşturulması
 3. Yeni yollar veya binalar gibi önerilen gelişmelerin çevresel etkilerinin analiz edilmesi
 4. Bir sanayi şirketi için yeni bir atık su arıtma sistemi için bir plan tasarlayın.
 5. Su kirliliğinin izlenmesi: Çevre mühendisleri, şirketlerin nehirler, göller, akarsular ve diğer su kütlelerindeki su kirliliğini izlemelerine yardımcı olabilir.
 6. Bir konut binası için su yönetim planı geliştirmek.
 7. Bir ev bahçesi için akuaponik sistem tasarlama
 8. Çiftçilerin, mahsullerde kullanılan pestisit sayısını azaltan yeni teknolojiler kullanarak karbon ayak izlerini azaltmaları için yollar geliştirilmesi
 9. Nükleer atıkların çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesi için bir plan oluşturulması
 10. Mevcut bir tesisin yeni çevre standartlarını karşılaması için yeni bir tasarım önermek
 11. Su Kalitesi Analizi: Su numunelerindeki kirleticileri tanımlayın.
 12. Katı Atık Yönetimi: Bir katı atık yönetim programının etkinliğini değerlendirin.
 13. İyileştirme: Kirliliğin mevcut olup olmadığını belirlemek için toprak ve yeraltı suyu örneklerini analiz edin.
 14. Bir gölün mevcut bileşiminin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için yollar önerilmesi
 15. Bir enerji santralinde emisyonların azaltılması için bir plan geliştirilmesi
 16. Bir inşaat sahasının çevresindeki kirliliğin nasıl azaltılabileceğine ilişkin bir rapor hazırlanması
 17. Enerji verimliliği bina sistemlerini ve altyapısını geliştirmek ve sürdürmek
 18. Binanın enerji verimliliği ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını belirlemek için sensörlerden gelen verileri analiz edin
 19. Sensörlerden gelen verilerin analizine dayalı olarak enerji verimliliğini artırmaya yönelik planlar geliştirmek
 20. Enerji verimliliğini artırmak için yeni teknolojiler tasarlamak ve geliştirmek
 21. Bölgesinde yeni bir mağaza açmak isteyen bir işletme sahibi için çevresel değerlendirme raporu hazırlayın.
 22. Bir bölgedeki tehlikeli atıkların bertarafını yönetmek için bir plan geliştirin.
 23. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki potansiyel etkisi hakkında bir rapor yazın.
 24. Önümüzdeki beş yıl içinde şehrinizdeki hava kalitesini iyileştirmek için bir eylem planı oluşturun.
 25. Yeni bir su kaynağı ve arıtma planı için plan

Topluluğa katıl

Freelancer olarak gelişmiş ülkelerde bizimle aynı işi yapanlarla aynı gelire sahip olmanın yollarını birlikte keşfediyoruz. Bu yolda bize katılmak istersen aşağıdaki butonu kullanabilirsin.